یخ خشک

یخ خشک

کاربرد مهم دیگر گاز دی اکسید کربن در ساخت یخ خشک است که در آن از طریق فرآیند فشار و تبرید، گاز دی اکسید کربن را تبدیل به مایع می کند و دی اکسید کربن مایع پس از آزاد سازی فشار، یخ خشک تولید می کند.

کاربرد دی اکسید کربن

برای ساختن یخ خشک حتماً لازم نیست وسایل سرمایش قوی داشته باشیم. تنها کافی است کپسولی از CO۲ با فشاری در حدود حداقل ۷۵ بار و دمای حدود ۳۱ درجه سانتیگراد داشته باشید، چنانچه آنرا برعکس کنید طوری که شیر خروجی آن در پایین قرار گیرد و سپس شیر را باز کنید، CO۲ به صورت یخ خشک از آن خارج می‌شود. از همین پدیده در یخچال برای خنک کردن گاز سردکننده استفاده می‌شود. همچنین برای جلوه‌های ویژه و ایجاد مه یا بخار استفاده می شود.

کاربرد دی اکسید کربن

باروری ابرها بوسیله یخ خشک بطور ناگهانی در آزمایشگاه جنرال الکتریک در نیویورک کشف شد. در ۱۹۴۶ شیمیدانی به نام ونسان شافر برفی را در نزدیکی شهر نیویورک، با تزریق ۶ پوند یخ خشک بوسیله هواپیما به ابرها ایجاد کرد. از آن موقع بارور کردن ابرها به این روش برای تولید باران استفاده شد و در چین برای کاهش آلودگی هوا در زمان برگزاری المپیک ۲۰۰۸ مورد استفاده قرار گرفت.


Keywords: