کریپتون

کریپتون(Krypton) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Kr و عدد اتمی آن ۳۶ است.

ویژگی‌های فیزیکی این عنصر:

  • عدد اتمی:۳۶
  • جرم اتمی:۸۳٫۷۹۸
  • نقطه ذوب : C° -۱۵۷٫۳۶
  • نقطه جوش : C° -۱۵۳٫۲
  • رنگ: بی رنگ


Keywords: