بوتان

بوتان(به انگلیسی: Butane)، یکی از ترکیبات هیدروکربنی است که چهار اتم کربن دارد. این گاز در دو ایزومر نرمال و ایزوبوتان ساخته می‌شود. گاز بوتان محصول پالایشگاه است.

در حالت مایع سبک‌تر از آب (چگالی نسبت به آب 58/0) و در حالت گاز سنگین‌تر از هوا (تقریباً 2) می‌باشد. نقطه تبخیر آن تقریباً 5/0- درجه سانتیگراد بوده و[۳] ارزش حرارتی هیدروکربن بوتان برابر با 28500 کیلو کالری بازای هر مترمکعب آن می‌باشد. از اختلاط 50 تا 90 درصد این گاز با گاز پروپان، گاز مایع به دست می‌آید.


Keywords: