محصولات
گازهای مخلوط و کالیبراسیون

شرکت طوس سبزوار متخصص در تولید انواع گازهای کالیبراسیون با کیفیت بالا و عرضه گازهای خلوص بالا و تجهیزات مربوط به آن میباشد. ما تولید دقیق گاز کالیبراسیون سفارشی و مخلوط های گازی همراه با آنالیز معتبر در یک طیف گسترده ای از اندازه های سیلندر تحت نظر متخصصین آموزش دیده در آلمان و انگلیس ارائه میدهم .این شرکت با روش های تولید وزنی مدرن توانایی تولید مخلوط گازی پیچیده و چندین جزئ با بالاترین سطح از دقت تولید را به مشتریان در اسرع وقت ارئه میدهد.

این شرکت گاز کالیبراسیون با قابلیت پر شدن مجدد و یک بار مصرف را طبق سفارش مشتری و بصورت آماده تحویل در سراسر کشور خدمات میدهد.

گاز کالیببراسیون از گاز های مختلف تشکیل شده است که از لحاظ شیمیایی تضادی با یکدیگر نداشته باشند

مشخصات این گازها دقیقا معلوم بوده و جهت کالیبراسیون دستگاههای آنالیز شیمیایی و یا دستگاهها و وسایل تولید مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیه اجزاء گاز اعم از بنیان و ناخالصی ها بایستی به دقت و با ذکر میزان دقیق مقدار هر یک، ( بر اساس PPM یا PPB و درصد ) مشخص باشند .

مصارف : این گازها عمدتا به عنوان آشکار ساز یا دتکتورهای گازهای مختلف استفاده می شود